10 Mayıs 2012 Perşembe

AYTMATOV HAKKINDA TEZLER 2

YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİ LİNKLERİ AYTMATOV TEZLER


Tez NoTez Adı/YazarDurum


11
122027
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov`un eserlerinde halk edebiyatı ve folklor unsurları [Public literature and folklore componemts in Cengiz Aytmatov`s opuses] / Seza Bayraktar

Danışman: Doç.Dr. Esma Şimşek
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Destanlar=Epics - Folklor=Folklore - Halk edebiyatı=Folk literature - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature - Türk edebiyatı=Turkish literature - Hikaye=Story - Masallar=Tales - Roman=Novel - Kültür=Culture
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
253 s.


12
125176
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov'un eserlerinde tabiat N. Kübra Erbay

Danışman: Y.Doç.Dr. Abide Doğan
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature - Kırgızlar=Kyrgyzs - Doğa=Nature -Edebiyat=Literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
349 s.


13
300489
 
Öz/özet
Geleneksel eğitimimiz açısından Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki kıssalar(efsaneler) üzerine bir inceleme [A study on stories (tales) in the works of Cengiz Aytmatov in terms of our traditional education] / Yusuf Beşik

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kökdemir
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim
Dizin Terimleri: Eğitim=Education - Geleneksel eğitim=Traditional education - Kıssalar=Narratives - Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, CengizEdebiyat=Literature - Türkçe eğitimi=Turkish education

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder