26 Haziran 2012 Salı

10 Mayıs 2012 Perşembe

AYTMATOV HAKKINDA TEZLER 2

YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİ LİNKLERİ AYTMATOV TEZLER


Tez NoTez Adı/YazarDurum


11
122027
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov`un eserlerinde halk edebiyatı ve folklor unsurları [Public literature and folklore componemts in Cengiz Aytmatov`s opuses] / Seza Bayraktar

Danışman: Doç.Dr. Esma Şimşek
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Destanlar=Epics - Folklor=Folklore - Halk edebiyatı=Folk literature - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature - Türk edebiyatı=Turkish literature - Hikaye=Story - Masallar=Tales - Roman=Novel - Kültür=Culture
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
253 s.


12
125176
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov'un eserlerinde tabiat N. Kübra Erbay

Danışman: Y.Doç.Dr. Abide Doğan
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature - Kırgızlar=Kyrgyzs - Doğa=Nature -Edebiyat=Literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
349 s.


13
300489
 
Öz/özet
Geleneksel eğitimimiz açısından Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki kıssalar(efsaneler) üzerine bir inceleme [A study on stories (tales) in the works of Cengiz Aytmatov in terms of our traditional education] / Yusuf Beşik

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kökdemir
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim
Dizin Terimleri: Eğitim=Education - Geleneksel eğitim=Traditional education - Kıssalar=Narratives - Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, CengizEdebiyat=Literature - Türkçe eğitimi=Turkish education

AYTMATOV HAKKINDA TEZLER 1

YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİ LİNKLERİ CENGİZ AYTMATOV TEZLER

                                                         

9338
 
Öz/özet
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın roman, senaryo, film olarak mukayesesi Mustafa Çetin

TEZİ OKU  
Danışman: Doç.Dr. Durali Yılmaz
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Sahne ve Görüntü Sanatları
Dizin Terimleri: Selvi Boylum Al Yazmalım=Selvi Boylum Al Yazmalım - Film=Film - Roman=Novel - Senaryo=Scenario - Sinema=Cinema
  Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1990
0100 s.


Tez NoTez Adı/YazarDurum


1
32069
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov'un eserleri ve eserlerinden sinemaya uyarlanan filmler üzerine bir inceleme Mustafa Çetin

TEZİ OKU
Danışman: Prof.Dr. Yılmaz Durali
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Radyo-Televizyon - Sahne ve Görüntü Sanatları
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Rus edebiyatı=Russian literature - Rus sineması=Russian cinema -Sinema=Cinema
Onaylandı
Doktora
Türkçe
1994
156 s.


2
42763
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov`un eserlerinde eski Türk dini inançlarının tesbiti ve değerlendirilmesi Ali Albayrak

Danışman: Prof.Dr. Harun Güngör
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Din - Halk Bilimi (Folklor) - Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Folklor=Folklore - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature - Din=Religion -İnançlar=Faiths - Roman=Novel - Türkler=Turks
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1995
61 s.


3
63565
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov`un eserleri üzerine bir inceleme [Analiycal review of Cengiz Aytmatov`s works] / Özlem Nemutlu

Danışman: Y.Doç.Dr. Hüseyin Tuncer
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
477 s.


4
72228
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov`un Türkçeye çevrilmiş eserlerinde mitolojik unsurlar [Mythological aspects in the Cengiz Aytmatov`s studies which are translated in to Turkish] / Gülsine Uzun

Danışman: Y.Doç.Dr. Ali Abbas Çınar
Yer Bilgisi: Muğla Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Mitoloji= - Çeviri=Translation - Mitoloji=Mitology
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
194 s.


5
87660
 
Öz/özet
Kırgız Türkçesi`nde edatlar _Cengiz Aytmatov`un "Cemile" romanındaki edatlar üzerine karşılaştırmalı bir çalışma /Ünal Zal

Danışman: Doç.Dr. Mustafa Uğurlu
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Cemile=Cemile - Dilbilgisi-edatlar=Grammar- prepositions - Kırgızca=Kyrgyz language - Roman=Novel
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
121 s.


6
102082
 
Öz/özet
Kırgız tenkidinde Cengiz Aytmatov [Chingiz Aitmatov in Kyrgyz criticism] / Bakıt Sagınbekov

Danışman: Doç.Dr. Yavuz Akpınar
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Kırgız edebiyatı=Kyrgyz literature - Yeni Türk edebiyatı=New Turkish literature
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
95 s.


7
106678
 
Öz/özet
Sinema ve edebiyat ilişkisi açısından Cengiz Aytmatov'un eserlerinin incelenmesi "Selvi Boylum Al Yazmalım" üzerine bir çözümleme Gülmira Töröbekova

Danışman: Prof.Dr. Özden Cankaya
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo Televizyon Anabilim Dalı
Konu Başlıkları: Sahne ve Görüntü Sanatları - Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Selvi Boylum Al Yazmalım=Selvi Boylum Al Yazmalım - Türk sineması=Turkish cinema - Roman=Novel - Sinema=Cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
123 s.


8
107487
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov`un hikayelerinin tematik bakımdan incelenmesi [The Study Of Cengiz Aytmatov`s stories in view of theme] /Selami Çakmakçı

Danışman: Y.Doç.Dr. Tarık Özcan
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Hikaye=Story - Tematik inceleme=Thematic examination
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
136 s.


9
113794
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov'un "Deniz Kenarı ile Gaçan Alabaş" adlı eserlerindeki cümlelerin yapı ve anlam bakımından incelenmesi [The Search of the sentences in Cengiz Aytmatov's literary work called "The Red Dog Running with The Seashore" in structure and meaning] / Enver Rehimov

Danışman: Y.Doç.Dr. Kazım Karaböcek
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Azerice=Azeri language - Cümle yapısı=Sentence structure - Anlam=Meaning -Cümle=Sentence
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
153 s.
10
120649
 
Öz/özet
Cengiz Aytmatov'un "Samançının Colu" romanında fiiller [The Verbs in the novel "Samançının Colu" by Cengiz Aytmatov] / Hanako Komatsu

Danışman: Doç.Dr. M. Fatih Kirişçioğlu
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu Başlıkları: Dilbilim - Türk Dili ve Edebiyatı
Dizin Terimleri: Aytmatov, Cengiz=Aytmatov, Cengiz - Dilbilgisi-eylem=Grammar-verb - Kırgızca=Kyrgyz language -Biçimbilim=Morphology - Roman=Novel


Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
431 s.